تبلیغات
::وبلاگ قرآنی کوثر:: - تبلیغات دینی، فرهنگساز اصلاح الگوی مصرف
 
::وبلاگ قرآنی کوثر::

فرهنگ‌سازی بر پایه قرآن و معارف اهل‌بیت علیهم‌السلا‌م و معرفی و ترویج زندگی دینی در راستای تربیت اسلا‌می نسل‌ها به عنوان اصلی‌ترین ماموریت دین برای زندگی تلقی می شود.

و درست در همین نقطه است كه دین برای زندگی بهتر تعریف می شود.

فرهنگ سازی از طریق ارزشهای دینی مستلزم حركتی دقیق، علمی و مبتنی بر شناخت مولفه‌های ضروری در امر ترویج و تبلیغ دین می‌باشد.

واقعیت این است كه آموزهای دینی به دلیل تاثیر گذاری بر افراد جامعه و ضریب نفوذ بالا می توانند یكی از ابزارهای تاثیر گذار در بهسازی رفتار و فرهنگ جامعه تلقی شوند و در این میان فرهنگ سازی بر پایه قرآن و معارف می تواند نقشی تعیین كننده در جامعه ایفا كند.

فرهنگ دینی با توجه به مقبولیت بسیار بالای آن در جامعه در شرایط فعلی می تواند بهترین الگو برای اصلاح الگوی مصرف تلقی شود از این رو ابعاد فرهنگ سازی دینی نیازمند بررسی دقیق تر است تا هدف گذاری درستی برای سال 88صورت دهد .

پر واضح است كه نقش نهادهای ذیر بط در حوزه دین و تبلیغات دینی و اسلامی در طرح و رواج الگوی مصرف اسلامی می تواند تعیین كننده و تاثیر گذار باشد .

بررسی بایدها و نبایدهای تبلیغات دینی اولین گام در فرهنگسازی تبلیغات دینی است كه در گزارش پیش روی به آن پرداخته شده است.

 
ضرورت بررسی عوامل ثبات و تغییر فرهنگی

فرهنگ، میراث هزاران سال كار و تلا‌ش فكری، هنری و صنعتی نسل‌های گذشته یك ملت است. هر نسلی اندوخته‌های فرهنگی و تجارب زندگی خویش را با شیوه‌های گوناگون به نسل بعدی منتقل می‌كند، فرهنگ چگونه زندگی كردن را به مردم می‌آموزد، اندیشه‌ها و رفتارها را جهت می‌دهد، روابط میان افراد، طبقات و اقشار گوناگون جامعه را تنظیم می‌كند و حتی نزاع‌ها و درگیری‌های قومی و ملی را نیز تحت قاعده در می‌آورد و حدود و ثغور آن را مشخص می‌كند. در واقع، فرهنگ و فضای فرهنگی چونان فضا، اطراف ما را كاملا‌ً احاطه كرده و ما در تمام صحنه‌های حیات فردی و اجتماعی خود، آن را لمس كرده و از آن تاثیر می‌گیریم.

مطالعه و بررسی علل و عواملی كه موجب می‌شود یك فرهنگ در طول قرن‌های متمادی، یكنواخت و دست نخورده باقی بماند و دست خوش تغییر و تحول قرار نگیرد و یا به سادگی و اندك تحولی تغییر یابد، هم ‌چنین بررسی سهم عوامل داخلی در مقایسه با عوامل خارجی در ثبات و تغییر فرهنگ‌ها و رابطه میان آن‌ها با تغییر خودباوری فرهنگی و نفس بررسی خود باوری فرهنگی و عوامل، مكانیسم‌ها و فرآیند تغییر و تحول آن، از ضروریات مورد نیاز در فعالیت‌های فرهنگی می‌باشد.

 
مشاركت مردمی عامل تاثیر گذار در فرهنگسازی

مردم مسلمان كشور ما به شعائر اسلا‌می اهتمامی خاص دارند و به صورت خود جوش در سطحی گسترده اقدام به تشكیل جلسات مذهبی می‌ كنند.

در واقع جلسات مذهبی حجم وسیعی از مشاركت‌های مردمی را در امر تبلیغ در برمی‌گیرد و بستر مناسبی برای تبیین آموزه‌های انسان‌ساز اسلا‌م و مسائل دینی است.

بررسی، مطالعه و شناخت عواملی كه مشاركت مردمی را كاهش می‌دهد و متقابلا‌ً عواملی كه باعث افزایش مشاركت مردمی هم در بعد مادی (تامین هزینه‌های تبلیغ) و هم در بعد معنوی (حضور پر رونق در عرصه‌های تبلیغی) می‌شود، برنامه ریزان تبلیغی را در بهبود روش‌ها و ساز و كارهای تبلیغی در جهت توسعه عرصه تبلیغ و افزایش شعاع و عمق پیام رسانی دینی یاری می‌كند.

به عبارت ساده تر می تواند از عامل انسانی و ایجاد الگوی مصرف چهره به چهره بیشترین تاثیر را در معرفی الگوی مصرف اسلامی داشته باشیم .

 
طبقه بندی پیامهای دینی

مبلّغان دینی باید با انواع پیام‌های دینی و میزان اهمیت آن‌ها از نگاه دینی، آشنایی پیدا كنند و به آن احاطه داشته باشند تا بتوانند متناسب با شرایط زمان، مكان و مخاطبان، پیام مناسب را گزینش نموده، با به كار‌گیری شیوه‌ها و ابزار‌های مناسب در خصوص انتقال پیام اقدام كنند.

به تعبیر دیگر طبقه بندی پیام های فرهنگی و اموزهای دینی به منظور عبور از مراحل فرهنگسازی و رسیدن به هدف مورد نظر كه همان شكل گیری فرهنگ در جامعه است بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

 
روش‌شناسی نیاز‌سنجی تبلیغ

برآورده كردن و پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های مخاطبان، فصل مشترك بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع می‌باشد. بدین منظور روش‌های مختلفی متناسب با موضوع فعالیت، برای سنجش نیازها باید طراحی و اجرا شود كه برخی از این روش‌ها، عمومی و برخی دیگر، ویژه آن موضوع یا زمینه خاص می ‌باشند.به طور مثال الگوی مصرف صحیح و دستورات دینی در این خصوص زمینه خاصی برای تبلیغات دینی است .

توجه به این مورد ضروری است كه تبلیغ با محوریت ارائه محتوای متناسب و مورد نیاز مخاطبان، مستلزم شناخت كافی و مناسب از نیازهای مخاطبان است.

این یك واقعیت است كه هر شخص بر حسب ذوق و سلیقه خود و شرایط تبلیغی كه در آن واقع شده، نسبت به تشخیص نیازها و محتوای پاسخ‌گو به این نیازها اقدام می كند و واضح است كه روحیات شخصی انسانها در نتیجه گیری در این خصوص موثر است و به این ترتیب فرهنگ سازی از طریق مبلغان خوب می تواند تاثیر گذار باشد.

به منظور اطلا‌ع جامع و كامل از نیازها و خواسته‌های تبلیغی مخاطبان كه نیازهایی چند بعدی است، ضرورت دارد نسبت به روش‌شناسی نیاز‌سنجی تبلیغ و شناسایی نیازهای تبلیغی مخاطبان توسط نهادها و مجموعه‌های تبلیغی اقدام گردد تا هم مبلّغان اطلا‌ع مناسبی از این نیازها داشته باشند و هم بتوانند نیروی بیشتری را در جهت تامین نیازهای مخاطبان صرف نمایند‌.

 
نیازسنجی

امروزه ارائه هرگونه كالا‌و خدمتی در جوامع، نیازمند شناخت مشتری، مخاطب و نیازهای آنان می‌باشد. در مدیریت تبلیغ دینی نیز توجه به گونه‌های مخاطبان و برآورده ساختن نیازهای آنان، از ضروریات است. باید توجه داشت كه نقش دین در زندگی انسان قابل مقایسه با هیچ كالا‌یا خدمت دیگری نمی‌باشد.

ارتباط گسترده دین با اجزای زندگی انسان سبب می‌گردد كه لزوماً مخاطبان به نیازهای خود در همه زمینه‌های مادی و معنوی آگاهی كامل نداشته باشند، اما نسبت به مواردی كه شناخت دارند ضروری است مطالعات انجام شود و با مد نظر قرار دادن آن‌ها بهترین و مناسب‌ترین تركیب از روش‌های تبلیغ و ترویج دین ارائه گردد.

نیاز سنجی مخاطبان تبلیغ دینی در واقع دسته ‌بندی مخاطبان با نظربه نیازهای آنان است. به طور طبیعی محصول این تحقیق، طبقه‌بندی مخاطبان بر اساس ویژگی‌های مورد نیاز خواهد بود.

به طور مثال آنچه در زمینه اصلاح الگوی مصرف برای دانش آموزان لازم است ارائه شود دیگر نمی شود به همان شكل برای زنان خانه دار و كارمندان ارائه شود به دلیل آنكه شرایط زندگی و نیازهای افراد مختلف به لحاظ سن و نقش آنها در جامعه با یكدیگر متفاوت است.

شكل تبلیغ دینی و ارائه الگوی مصرف از طریق مبلغات دینی

تبلیغ سنتی (تبلیغ به روش منبر، وعظ و خطابه)، یكی ازمهم‌ترین روش‌های تبلیغ دینی از صدر اسلا‌م تاكنون بوده كه هم‌چنان اهمیت و تاثیرگذاری خود را حفظ كرده است، تا آن جا كه اكنون این روش، سنتی حسنه در میان مسلمانان محسوب می‌گردد.

یكی از موضوعات اساسی در عرصه تبلیغ، سبك‌شناسی تبلیغ سنتی است.

سبك‌شناسی در واقع عنوانی برای گردآوری، بازشناسی و دسته ‌بندی سبك های متفاوتی است كه از سوی مبلغان و خطبای موفق و صاحب نام در عرصه تبلیغ سنتی به كار گرفته شده است؛ هرچند ممكن است تاكنون تحت عنوان سبك خاصی مطرح نشده باشند. به عبارت دیگر می‌توان گفت با مطالعه، بررسی و استخراج علمی مولفه‌های خاص تبلیغی هركدام از نخبگان تبلیغ دینی، می‌توان به سبك‌های متفاوتی رسید كه با انتقال و تبیین آن در بین عموم مبلغان، بر میزان تاثیرگذاری تبلیغ افزوده می‌شود و به این ترتیب با روشی مناسب و عملی می شود در جامعه به نتیجه ای دلخواه رسید.

اما از سوی دیگر در كنار تبلیغ سنتی و فرهنگ سازی به این روش الگو سازی و ارائه مثالهای روز و تطابق مثالها با زندگی امروز نیز قطعا بی تاثیر نخواهد بود.

 
جریان‌شناسی فرهنگی معاصر

در انجام صحیح پیام‌رسانی دینی، شناخت دشمنان و رقبا از ضرورت‌های اولیه است. در عرصه عمومی كشور طیف‌های مختلف عقیدتی و فرهنگی متعددی فعال هستند كه متاسفانه در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از ایدئولوژی‌های غیر بومی از ورای مرزها برشمار این طیف‌‌ها افزوده شده و توانسته‌اند در بین مردم و خصوصاً جوانان نفوذ كنند.

شناخت این طیف‌ها با رویكرد فرهنگی و تبلیغی، موضوع این پژوهش را تشكیل می‌دهد و با توجه به كاربردی بودن آن و گستردگی حوزه مطالعاتی آن، به صورت فازبندی شده و مرحله به مرحله لا‌زم است انجام شود.

مرحله اول آن، شناخت گروه‌های صوفیه با عنایت به تنوع، پراكندگی و روش‌های جدید آن‌ها تعریف شده است.

 
شیوه‌های تبلیغ غیر مستقیم

تبلیغ غیر مستقیم در واقع تبلیغی است كه پیام دینی در آن به صورت غیر مستقیم به مخاطب القا می‌شود. این نوع تبلیغ به دلیل عمق نفوذی كه در مخاطب دارد، شیوه‌ای موفق و قابل توجه در امر تبلیغ قلمداد می‌شود.

اما به راستی تبلیغ غیر مستقیم پیام‌های دینی چه ابعاد و مسائلی را در برمی‌گیرد؟

ضرورت طرح این سوال در این نكته نهفته است كه شناخت هرچه بیشتر روش‌های غیر مستقیم در پیام رسانی دینی، خود راهگشایی است برای اصلا‌ح روش ‌هایی كه شاید در دنیای امروز نتواند همه مخاطبان را تحت پوشش قرار دهد و مهم‌تر این كه جوابگوی روحیات مخاطبان عصر رسانه نیست.

واقعیت این است كه دردنیای كنونی تبلیغ غیر مستقیم و فرهنگ سازی غیر مستقیم از طریق رسانه ملی ، فیلم های سینمایی وسایت های اینترنتی می تواند تاثیر گذار باشد.

امروز بركسی پوشیده نیست كه تاثیر رسانه های نوشتاری ، دیداری و شنیداری برجامعه غیر قابل انكار و نتیجه بخش خواهد بود.

 
شناسایی، بررسی و بومی‌سازی روش‌های تبلیغ

امروزه در زمینه‌های مختلف از تبلیغ و روش‌های تبلیغی بهره‌گیری می‌شود. گروه‌ها و بخش‌های مختلف از گذشته تا حال از تبلیغ در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، دینی و مذهبی و... استفاده كرده‌اند. روش‌های به كار رفته در زمینه‌های مختلف در عین تفاوت و داشتن ویژگی‌های خاص آن زمینه، دارای یك سری اشتراكات نیز می‌باشند كه این اصول مشترك قابلیت به‌كار‌گیری در همه زمینه ‌های تبلیغی را دارد.

به این ترتیب اگر قرار است الگوی درست مصرف تبلیغ شود و نتیجه آنها مشهود گردد بهره‌گیری كامل از این اصول و هم‌چنین تجربیات و مطالعات صورت گرفته در زمینه‌های دیگر لا‌زم است پس از مطالعه و شناسایی آن‌ها در قالب یك طرح مطالعاتی، محتوای به دست آمده متناسب با مبانی و چگونگی تبلیغ مد نظر بومی‌سازی شود.

واقعیت این است كه در بومی سازی تبلیغات دینی فرهنگ مردم منطقه نوع زندگی ، سطح زندگی و آداب و رسوم را باید به شدت مورد نظر قرار داد.

 
آسیب‌شناسی عرصه‌های تبلیغ دینی

یكی از مهم‌ترین بخش‌های تبلیغات دینی، همان تبلیغات سنتی است كه از سالیان دور در كشور ما جریان داشته و اكنون هم تقریباً بر همان منوال ادامه دارد. در تبلیغات سنتی نیز دو عامل زمان و مناسبت‌های تبلیغی و نیز مكان‌هایی كه معمولا‌ً این تبلیغات در آنجا انجام می‌شود نقشی مهم در اثر گذاری تبلیغی دارند. در این میان گاهی به این دو عامل مهم آسیب‌هایی وارد آمده است و به همین دلیل میزان اثرگذاری مثبت این نوع تبلیغ را كاهش داده و یا موجب پیدایش برخی آثار منفی گشته است.

 
منبع: خبرگزاری موج


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 16 تیر 1396 11:51 ب.ظ
These are in fact fantastic ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious points here. Any way keep up wrinting.
سه شنبه 2 خرداد 1396 04:38 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this weblog's articles daily along
with a mug of coffee.
چهارشنبه 27 آبان 1388 12:38 ب.ظ
سلام عالی بود منم یه وبلاگ با این موضوع ساختم دوست دارم بیای و نظر واقعیت را برام بذاری راستی نظرتم در مورد تبادل لینك بگو یادت نره بیایا
جمعه 18 اردیبهشت 1388 08:30 ب.ظ
با تشكر از عضویت شما دوست عزیز اما جالب است كه بدانید فقط با عضویت شما نمی توانید كسب درآمد كنید
آیا به دنبال درآمد و حقوق ثابت ماهیانه و مادام العمر هستید؟ آیا فاقد سرمایه لازم جهت آغاز کسب و کار می باشید؟
-->شما با معرفی سیستم تبلیغاتی اوکسین ادز به سایر سایتها و وبلاگها(عضو گیری نمودن) و عضویت آنها در سیستم از طریق شما، به ازای هر کلیکی که بر روی تبلیغات آنها میشود مبلغ 50 ریال از طرف سایت دریافت می نمایید که بدین صورت شما به یک درامد ثابت ماهیانه و مادام العمر دست خواهید یافت.
--> بعنوان مثال اگر به طور میانگین روزی 10 نفر از طرف شما عضو سیستم شوند و هر کدام از آنها در بدترین حالت روزی فقط 100 کلیک هم داشته باشند در یک ماه شما درامدی بالغ بر 23250000ریال معادل دو میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار تومان فقط از طریق زیر مجموعه ها و آن هم در ماه اول بدست خواهید آورد و قطعا در ماههای آینده این مبلغ چندین برابر خواهد شد.
--> توجه نمایید که شرکت رفاه گستر جنوببه شماره ثبت 24516 پرداخت کلیه وجوه را ضمانت می نماید.
--> برای شروع عضو گیری می توانید از صفحه "دریافت کد معرفی سایت" استفاده نمایید.
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1388 04:43 ب.ظ
ضمن عرض تبریک به شما دوست عزیز که توانسته اید با زحمات فراوان وبلاگ بسیار زیبای خود را به ثبت برسانید...و تشکر فراوان بابت مطالب بسیار ارزنده و فواید ان برای هر بازدید کننده ای...شما را به گروه بزرگ اكسین ادز جهت درج وبلاگ خود و زیباسازی محیط وبلاگ، به ازای ثبت وبلاگ و واریز پول توسط ما به شماره حساب بانکی شما دعوت مینماییم...
ثبت نام با شما....بازدید روزانه از وبلاگتان و واریز پول به حساب بانکی شما توسط ما...کافیست در سایت زیر ادرس وبلاگ و شماره حساب بانکی خود را درج نمایید..در هر کجا که هستید..بعد از 24 ساعت تاثیر انرا خواهید دید.
عضویت سریع:
http://www.oxinads.com/?a=22810
شما میتوانید با کار کردن در این سیستم به در آمد بسیار خوبی از این سیستم برسید
اگر باور ندارید میتوانید خودتان امتحان کنید
عضویت سریع فقط در اینجا:
http://www.oxinads.com/?a=22810
اگر خواهان یک زندگی راحت و با آرامش و پر پولی هستید اگر میخواهید دستتان در جیب خودتان باشد اگر شما هم می خواهید مانند دیگران در رفاه باشید اگر میخواهید به رویاهایتان سریعتر برسید پس چرا این قدر فکر میکنی فکر کردن نداره دیگه میتونی از لینک زیر عضو بشی
http://www.oxinads.com/?a=22810
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی